Anna Rozīte ❤️Uztura speciāliste

Diplomēta uztura speciāliste
Sertificēts koučs
KLAUSIES VĒRTĪGAS SARUNAS
Followers
41.4K
Followers
Average Likes
446.7
likes per post
Average Comments
15.2
comments per post
Brand Mentions
@weekendmaxmara
weekendmaxmara
Mentions: 3
@mrizi_i_zanave
mrizi_i_zanave
Mentions: 1
Sugjerojmë rezervimin
Booking recommended
Think Globally Eat Locally
Mendime Globale Ushqime Lokale
@mindvalley
mindvalley
Mentions: 1
Step into your greatness 💜
Get access to Mindvalley Membership👇
Latest on Instagram
Last 12 posts
Vai piekrti - jo labk ms sevi pazstam, jo labk varam par sevi parpties un atbilstoi - labk dzvojam?! Viss nozms. Es no sirds tam ticu!Sav praks biei pacientiem rekomendju vrsties pie dadiem citiem specilistiem vai rstiem, lai msu darbs iet labk un raitk uz prieku. Jo uztura specilists biei vien i...
Jums ar maiztes ir viens no iecientkajiem dieniem ikdien? Jo tri pagatavojamas un gargas! Es redzu gan pc klientiem, gan imenes, ka maiztes ir biea izvle gan brokasts, gan cits dienreizs. Man nav nekas pret, bet ar daiem nosacjumiem:1. Maize ir pilngraudu;2. Maizte ir uztaist t, lai t dod ne tika...
Paldies! Man viss oti patika! Vasara 2023 Lai k es pukojos par savu iepriekjo vasaru, kuru ar savm izvlm padarju mazk foru, tad nu bija izcila! Ar pateicoties savm izvlm, bet ne tikai! Piedzvoju Elnas Garanas koncertu Berln, paldies @perlumammaApmeklju divas jaunas valstisKrtgi izdzvojos pa sav...
Ko dzert un st, lai btu veseli zobi? Domju katrs ir dzirdjis, ka saldumi un cukuroti dzrieni ir kaitgi zobiem, tau, kdi produkti un dzrieni nk par labu?!Zems skbuma lmenis (pH) mut ir viens no galvenajiem zobu bojans iemesliem.Siekalu pH ir 6,2-7,8. T ir normla mutes dobuma vide, jo pH lmenis ajs...
Kpc meditt? Meditcija ir prakse, kur indivds paa spkiem mina ierosint prta un apzias stvoka izmaias. Bet nevis apstdint domas, bet gan iemcties nepieerties domm, aut tm bt, laist ts prom, koncentrjoties nevis uz nebeidzamo monologu galv, bet uz esoo mirkli rpus prta ppm. Meditcija ir praktizta tk...
K uzlabot brnu svtku galdu? Brnu svtku galds biei vien atiras no ikdienas dienkartes. Ar mums t ir. Meitas svtkos ir gan saldumi, gan citi nai. Tiei tpc tie ir svtki. Dienas plns nav tds k parasti un ar dienkart ir izmaias. Tomr zinu, k ietekm brna veselbu un pasajtu dienas, kad tiek sti prsvar t...
Emlijas 12 nosvinti oreiz paas jubilres izvlta tma - krokodili Paldies par paldzbu svtku uzburan: Dekorcijas @mama_dekor Krokodils un sples @aijenstrusins Krokodilu pankkas @musupankukas Krokodilu cepumi @manicepumi Smilu kino @zane.smilsukino Krokodilu popkorns @sugardust.lv Pinjata @pina...
st vai nest ogas?! Protams, ka st! Pirmkrt, ogas satur:- iedrvielas, kas nepiecieamas veselgam zarnu traktam un sirds veselbai; - vitamnus un minerlvielas, kas nodroina daudzas organisma funkcijas;- antioksidantus, kas nepiecieami, lai novrstu nu bojjumus, lai pallintu novecoans procesus, veicint...
Cik daudz dens satur dadi prtikas produkti? Jau esmu ststjusi, ka vrieiem ieteicams dien uzemt 3,7 litrus dens, bet sievietm 2,7 litrus dens, no kuriem aptuveni 20 - 30% tiek uzemts no diena un citiem dzrieniem. Bet cik daudz deni satur dadi prtikas produkti!? Noskaidrojiet to, irstot bilu karuse...
Ko st, lai labi gultu? Tev ir grtbas iemigt vai ar jties neizguljies/-usies ikdien? Ir izptts, ka msu anas paradumi, tas, ko dam, spj ietekmt msu miegu.Vispirms, ir svargi atcerties, ka nav vlams pirms miega prsties. Ieturi savu pdjo dienreizi 3-4 stundas pirms gultieanas un izvairies no prlieku ...
Manas atzias un domugraudi pc @mindvalley paskuma Tallin. 1. Iedomjieties, cik pasaule btu skaistka vieta, ja ms katrs par sevi rptos gan mentli, gan fiziski?2. Nekas aj dzv nevienam nav apsolts. Ms vispr neko nekontroljam, mums ir tikai ilzija par to.3. Visums/Dievs/Dzve ir ka vecki, tie mums do...
Kad vislabk dzert deni? Domju, ka nav nevienam noslpums, ka pietiekams dens daudzums ikdien ir svargs gan msu fiziskai, gan mentlai veselbai, tas paldz mums justies labk, izskatties labk, bt produktvkiem, bt ar labkm kognitvm spjm un vl un vl.Sadarbb ar @akvilelatvija esmu vairkus ierakstus iepri...