نعم للحرية نعم للانسان
لا للحروب والدماء

صور وفيديوهات عن الطبيعة حول العالم تابع قناتي في تيليغرام

Followers
3
Followers
Average Likes
0
likes per post
Average Comments
0
comments per post
Brand Mentions
@amir_asani13
amir_asani13
Mentions: 4
Landscape Travels
Based InBern Switzerland
Founder WonderfulSwiss
asaniamiroutlookcom
@albparis_
albparis_
Mentions: 1
Street Photographer
Latest on Instagram
Last 12 posts
# .. Video by : @isvicredebirturk # # # # # # # # #
# .. Video by : @swiss.beautifuls # # # # # # # # # # #
# .. Video by : @marcoxmarques # # # # # # # # # # # #
# .. Video by : @syifa_in_switzerland
# .. Video by : @syifa_in_switzerland
# Video by : @amir_asani13
# .. Video by : @amir_asani13
# # # # # # # # # # # # # # # # # #Video by : @amir_asani13
# # .. Video by : @albparis_
# .. # # # # # # # # # # # # # # # # #Video by : @amir_asani13
# .. # # # # # # # # # # # # # # # # #Video by : @syifa_in_switzerland
# .. # # # # # # # # # # # # # # # # #Video by : @syifa_in_switzerland