آشپزی سعیده

یه عالمه دستور غذا ودسرهای خوشمزه ومتنوع ترکیه ای وایرانی😋🥰👩‍🍳
تبلیغات گسترده=دایرکت
Followers
435.4K
Followers
Average Likes
2.4K
likes per post
Average Comments
14.8
comments per post
Brand Mentions
@sepehr.dailylife
sepehr.dailylife
Mentions: 1
یک پسر شاد که داره سعی میکنه انرژی مثبت رو انتقال بده
@my.hasti
my.hasti
Mentions: 2
حَسْبُنا الله ونِعْمَ الوَكيل
tehran?
Wife and mother?
همكاری?
@my.hasti.ad
@mr.foodx
mr.foodx
Mentions: 1
کارشناس تولید محتوای آشپزی
EHSAN BEIGLI
Latest on Instagram
Last 12 posts
09013115378 . . . @pneufa @pneufa @pneufa
@hairhatami . . @hairhatami@hairhatami .@hairhatami@hairhatami
. @saide.chamdonvip@saide.chamdonvip@saide.chamdonvip @saide.chamdonvip@saide.chamdonvip @saide.chamdonvip@saide.chamdonvip@saide.chamdonvip
... . ... . :@ashpazi_saeedeh@ashpazi_saeedeh . . . :@ashp.azitak# # # #__ ##_ #_ #_ #_ # # # #__ #_ #_____
:@ashpazi_saeedeh@ashpazi_saeedeh ( ) ( ) :@fishing.jonub##_ ###_ #
:@ashpazi_saeedeh@ashpazi_saeedeh ( ) /// :@yasaman_bhzad #_ #_ # #_ #___ #__ #___
. :@ashpazi_saeedeh@ashpazi_saeedeh :@fereshteh___mansouri#_ # # #_ #
:@ashpazi_saeedeh@ashpazi_saeedeh : : . :@zeynabrajabi1 .#_ #_ #_ #_ # ...
:@ashpazi_saeedeh@ashpazi_saeedeh :@mr_tabee#
. :@ashpazi_saeedeh@ashpazi_saeedeh : . . :@faeze.fooddecore # #_ # #_ # # # #_
. . . . :@ashpazi_saeedeh@ashpazi_saeedeh. . : . / / / . . .. . .. ( ) . .( ).. : . ...
:@ashpazi_saeedeh@ashpazi_saeedeh ... :@daniyal_food# #___ #_ #